Objektif & Moto

OBJEKTIF

Penubuhan MPPMTQ adalah untuk mencapai cita-cita pembinaan dan pembentukan generasi pelajar yang akan menerajui kepimpinan akan datang disamping untuk mencapai falsafah dan matlamat pendidikan islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.

  1. Memberi kefahaman islam yang tepat kepada pelajar berasaskan panduan Al-Quran dan Hadis.
  2. Berusaha membentuk pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai semangat yang tinggi untuk Agama, Bangsa dan Negara
  3. Membantu pelajar dalam mencapai kejayaan dalam hidup dan kecemerlangan dalam bidang akademik.
  4. Membina peribadi dan pemikiran pelajar yang bertepatan dengan kehendak Islam.
  5. Melahirkan masyarakat pelajar yang harmoni, taawwun dan bersilaturahim dengan ukhwah islamiah.
  6. Berusaha memartabatkan biah solehah bagi melahirkan generasi Al – Quran yang berwibawa.
  7. Berusaha memelihara kebajikan dalam kalangan pelajar dan menjalinkan ikatan ukhuwah sesama warga MTQN.

MOTO: PEMBINAAN INSAN MELALUI AL-QURAN