Unit Pendaftaran & Rekod

UNIT PENTADBIRAN & REKOD

PENGENALAN

Bahagian Pentadbiran dan Rekod merupakan salah satu Bahagian Utama di Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK. Ianya diwujudkan adalah untuk mengendali kerja-kerja yang berkaitan dengan Bahagian Pentadbiran,Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Hal Ehwal Pelajar,fungsi bahagian ini sebagaimana berikut,

FUNGSI

Mengurus hal-hal pentadbiran AM untuk mendapat kelulusan dari MAIK,
Mengurus bayaran elaun bulanan pelajar.
Mengurus bayaran elaun pensyarah sambilan (parttime).
Mengurus bayaran tuntutan pembelian barang-barang atau peralatan.
Mengurus fail kursus,seminar,bengkel,mesyuarat,program dan lain-lain perkara yang melibatkan kos kewangan dan pelepasan kakitangan serta pelajar.
Mengurus surat menyurat sama ada berkaitan dengan MAIK,Darul Quran dan Jabatan-Jabatan lain.
Mengurus ha-hal kebajikan dan keselamatan kakitangan dan pelajar.
Sebagai perancang,pelaksana serta pemautau semua aktiviti di bawah bahagian atau unit.
Merancang dan mengurus perbelanjaan tahunan MTQ mengikut bajet yang telah diluluskan oleh pihak MAIK.
Mengawal selia semua aset MTQ serta membuat penambahbaikan mengikut kepentingan semasa.
Merekod serta mengemaskini maklumat berkenaan dengan kakitangan dan pelajar.
Mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

More in this category: « Penafian UNIT BAHASA »