Unit Disiplin & Keselamatan

UNIT DISIPLIN & KESELAMATAN

PENGENALAN

Unit Disiplin merupakan kompenan Unit Hal Ehwal Pelajar.Ianya  dibentuk untuk memantau dan bertindak sebagai ejen penguatkuasaan peraturan dan undang- undang keatas para pelajar dari semasa kesemasa mengikut arahan dan pekeliling dari pengurusan pentadbiran Maahad Tahfiz Al Quran Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

FUNGSI

Melaksanakan penguatkusaan peraturan dan undang-undang keatas para pelajar.
Mempeolehi dan mengambil butiran kesalan pelajar untuk diambil tindakan oleh jawatankuasa tatatertib maahad tahfiz.
Memastik para pelajar mematuhi peraturan dan undang-undang.
Memastikan peraturan-peraturan yang dilaksanakan member kesan  positif keatas diri dan disiplin para pelajar.
Melahirkan pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab kepada diri sendiri,kawan-kawan dan juga kepada Maahad Tahfiz.