Visi & Misi

VISI :
Memperkasakan keterampilan Huffaz ke arah memartabatkan generasi Al-Quran.

MISI :
Membentuk peribadi Huffaz yang mampu menterjemah al-Quran dan Sunnah secara syumuliah di MTQ melalui pentadbiran yang sistematik dan berterusan.