Unit Pengurusan Asrama

UNIT PENGURUSAN ASRAMA

PENGENALAN

Unit pengurusan asrama yang terdiri daripada warden dan pembantu asrama merupakan salah satu komponan Bahagian Hal Ehwal Pelajar.Ianya dibentuk bagi mengurus hal ehwal pelajar dan memastikan segala prasarana di asrama mencukupi.Disamping itu, dapat membantu unit-unit lain kearah memberi perkhidmatan yang cekap dan efisien agar visi dan misi Maahad Tahfiz al-Quran (MAIK) dapat dicapai.

FUNGSI

  • Mengurus keperluan kelengkapan dan prasarana untuk kemasukan pelajar ke asrama.
  • Memastikan keberadaan pelajar di asrama.
  • Memantau tahap keselamatan dan kesihatan pelajar di asrama.
  • Mengawasi pergerakan keluar masuk pelajar di asrama.
  • Melapor sebarang salah laku pelajar sepanjang keberadaan di asrama.
More in this category: « UNIT KAUNSELING UNIT KO-KURIKULUM »