Syarat Kemasukan

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

Kelayakan asas untuk mengikuti program diploma adalah seperti berikut:-

 1. Beragama Islam
 2. Warganegara Malaysia
 3. Berumur tidak melebihi 21 tahun pada tarikh pendaftaran
 4. Tidak berkahwin
 5. Lulus
  • - Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); atau
  • - Percubaan SPM (calon SPM 2021); atau
  • - Keputusan Peperiksaan Tingkatan 5 (calon SPM 2021); atau
  • - Keputusan Akhir Tahun Tingkatan 4 (calon SPM 2021) dengan syarat minimum Gred 'C' dalam mata pelajaran
  • a) Bahasa Melayu.
  • b) Bahasa Arab / Al-Adab wa al-Balaghah / Al-Lughah al-Arabiah al-Mu'asirah / Turath Bahasa Arab;
  • c) Pendidikan Al-Quran dan Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawur Islam / Usuluddin / Turath al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij al-Ulum al-Islamiah / Turath Dirasat Islamiah / Manahij Ulum al-Islamiyah; dan
  • d) LULUS Bahasa Inggeris
  • e) LULUS Ujian Bertulis (Bahasa Arab dan Tajwid)
  • f) LULUS Temuduga.
  • g) Mempunyai tahap kesihatan yang baik