Unit Qiraat

UNIT QIRAAT

PENGENALAN

Unit Qiraat merupakan unit di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Akademik Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK. Secara amnya, unit ini bertanggungjawab terhadap kelancaran proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) kursus-kursus berkaitan Qiraat mengikut sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) Darul Quran, JAKIM.

FUNGSI

  • Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp) bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit mengikut sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan.
  • Menghadiri taklimat akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit setiap sesi pengajian baru.
  • Memantau dan mengkaji pencapaian akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan Unit.
  • Merancang dan melaksanakan program-progam peningkatan pencapaian akademik setiap semester bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit.

More in this category: « UNIT PEPERIKSAAN UNIT SYARIAH »