Objektif & Moto

OBJEKTIF & MOTO

OBJEKTIF

  1. Melahirkan Huffaz, pendakwah, pendidik & imam yang berwibawa, dan berketerampilan.
  2. Melahirkan generasi yang memartabatkan Al-Quran.
  3. Mencungkil dan mengembangkan bakat serta kemahiran pelajar melalui program-program yang berteraskan nilai-nilai Islam.
  4. Mewujudkan suasana pembelajaran yang stabil & bersistematik
  5. Memastikan pengajaran dan pembelajaran serta program akademik dilaksanakan dengan berkesan

MOTO: "BERILMU BERAMAL BERTAKWA BERBAKTI"

More in this category: « SEJARAH PENUBUHAN VISI & MISI »