Syarat Kemasukan

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

Kelayakan asas untuk mengikuti program diploma adalah seperti berikut:-

 1. Warganegara Malaysia
 2. Belum berkahwin
 3. Berumur 17 tahun dan tidak melebihi 21 tahun
 4. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam:-
  • Bahasa Melayu.
  • Bahasa Arab Tinggi atau Bahasa Arab Komunikasi.
  • Pendidikan al-Quran dan Sunnah atau Pendidikan Syariah atau Tasawwur Islamiah
  • Lulus Bahasa Inggeris
 5. Lulus temuduga.