Unit Pengajian Umum

UNIT PENGAJIAN UMUM

PENGENALAN

Unit Pengajian Umum merupakan unit di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Akademik Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK. Ahli - ahli unit merupakan barisan pensyarah yang berkelayakan dalam bidang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Malaysian Qualifications Agency (MQA) dan sudah menghadiri kursus Training Of Trainers (ToT) matapelajar Pengajian Umum bagi mengendalikan dan melayakkan mereka mengajar kursus-kursus pengajian umum. Secara am, unit ini bertanggungjawab terhadap kelancaran proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) kursus-kursus yang berkaitan dengan mengikut sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) Darul Quran, JAKIM.

FUNGSI

  • Menyelaraskan pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran kursus MPU berdasarkan kepada garis panduan MPU Edisi 2
  • Melaksanakan program-program bagi kursus-kursus di bawah Unit Pengajian Umum.
  • Menghadiri taklimat akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit setiap sesi pengajian baru.
  • Menyelaras porforma pengajian kursus-kursus MPU.
  • Menyelaras rubrik penilaian tugasan kursus-kursus MPU.

BILANGAN PELAWAT

Hari ini
Semalam
Minggu ini
Bulan ini
Keseluruhan
339
400
3988
14097
2123197