ARKIB

MTQ Webmaster

MTQ Webmaster

UNIT SYARIAH

PENGENALAN

Unit Syariah merupakan unit di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Akademik Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK. Ahli - ahli unit merupakan barisan pensyarah yang berkelayakan dalam bidang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Malaysian Qualifications Agency (MQA) bagi mengendalikan kursus-kursus berkaitan. Secara amnya, unit ini bertanggungjawab terhadap kelancaran proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) kursus-kursus berkaitan Ilmu Syariah mengikut sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) Darul Quran, JAKIM.

FUNGSI

 • Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp) bagi kursus-kursus di bawah syukbah syariah sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan.
 • Menghadiri taklimat akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit setiap sesi pengajian baru.
 • Memantau dan mengkaji pencapaian akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan Unit.
 • Melaksanakan program-program bagi kursus-kursus di bawah Syukbah Syariah.

Read more...

UNIT PENGAJIAN UMUM

PENGENALAN

Unit Pengajian Umum merupakan unit di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Akademik Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK. Ahli - ahli unit merupakan barisan pensyarah yang berkelayakan dalam bidang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Malaysian Qualifications Agency (MQA) dan sudah menghadiri kursus Training Of Trainers (ToT) matapelajar Pengajian Umum bagi mengendalikan dan melayakkan mereka mengajar kursus-kursus pengajian umum. Secara am, unit ini bertanggungjawab terhadap kelancaran proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) kursus-kursus yang berkaitan dengan mengikut sukatan dan kaedah yang telah ditetapkan oleh pihak Pemberi Pengajian Tinggi (PPT) Darul Quran, JAKIM.

FUNGSI

 • Menyelaraskan pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran kursus MPU berdasarkan kepada garis panduan MPU Edisi 2
 • Melaksanakan program-program bagi kursus-kursus di bawah Unit Pengajian Umum.
 • Menghadiri taklimat akademik bagi kursus-kursus di bawah seliaan unit setiap sesi pengajian baru.
 • Menyelaras porforma pengajian kursus-kursus MPU.
 • Menyelaras rubrik penilaian tugasan kursus-kursus MPU.

Read more...

UNIT PENGURUSAN ASRAMA

PENGENALAN

Unit pengurusan asrama yang terdiri daripada warden dan pembantu asrama merupakan salah satu komponan Bahagian Hal Ehwal Pelajar.Ianya dibentuk bagi mengurus hal ehwal pelajar dan memastikan segala prasarana di asrama mencukupi.Disamping itu, dapat membantu unit-unit lain kearah memberi perkhidmatan yang cekap dan efisien agar visi dan misi Maahad Tahfiz al-Quran (MAIK) dapat dicapai.

FUNGSI

 • Mengurus keperluan kelengkapan dan prasarana untuk kemasukan pelajar ke asrama.
 • Memastikan keberadaan pelajar di asrama.
 • Memantau tahap keselamatan dan kesihatan pelajar di asrama.
 • Mengawasi pergerakan keluar masuk pelajar di asrama.
 • Melapor sebarang salah laku pelajar sepanjang keberadaan di asrama.
Read more...
Subscribe to this RSS feed